Markkinointiyhteistyön sisällön toteuttaminen japanilaisten toimijoiden kanssa

Toimiala jolta tarjousta pyydetään

Mainos- ja viestintätoimistot

Toimiala jolta tarjousta pyydetään

Strateginen muotoilu

Tarjouksen pyytäjä

Rovaniemen kaupunki, Strateginen kehittäminen

Tarjouspyynnön kohde

Tarjouspyynnön kohteena on markkinointiyhteistyön sisällön toteuttaminen japanilaisten toimijoiden kanssa sisältäen markkinointiyhteistyön työstämisen ja markkinointiin liittyvät toimenpiteet. Koko tarjouspyyntö luettavissa Rovaniemen kaupungin nettisuivuilla: https://siirto.lapit.fi/hankintapaikat/Markkinointiyhteisty%C3%B6/Markkinointiyhteisty%C3%B6n%20sis%C3%A4ll%C3%B6n%20toteuttaminen%20japanilaisten%20toimijoiden%20kanssa.pdf.

Toimitusaika

Tarjoukset tulee jättää 6.10.2014 klo 12 mennessä osoitteeseen hankintapalvelut@rovaniemi.fi

Hankinnan yläraja

10 000€

Tarjouksen voimassolo

15.10.2014

Pyydettävät liitteet

Tarjouksen tekijän tulee liittää tarjoukseen tarjottavan työn työsuunnitelma, joka vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä tavoitteita ja vaatimuksia, sekä tarjouksen kokonaishinta (alv. 0%).

Tarjouksen jättö

06.10.2014

Valintakriteerit

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hankintaan sovelletaan seuraavia valintakriteerejä: hinta 50 pistettä, laatu 50 pistettä. Tarkemmat tiedot tarjouspyynnössä.

Lisätiedot

Lisätiedot: Tuula Rintala-Gardin tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi