Mitä ovat luovat alat?

Luovien alojen määrittely on haastavaa, koska uutta liiketoimintaa syntyy jatkuvasti rajapinnoille, joissa eri hallintosektorit ja osaamisalueet limittyvät toisiinsa.

Luoviin aloihin määritellään kuuluvaksi mm. seuraavat alatoimialat:

 • animaatiotuotanto
 • arkkitehtipalvelut
 • elokuva- ja tv-tuotanto
 • kuvataide ja taidegalleriat
 • käsityö
 • liikunta- ja elämyspalvelut
 • mainonta ja markkinointiviestintä
 • muotoilupalvelut
 • musiikki ja ohjelmapalvelut
 • peliala
 • radio- ja äänituotanto
 • taide- ja antiikkikauppa
 • tanssi ja teatteri
 • viestintäala

Alueiden kilpailukyvyn kasvattaminen ja luovien alojen strateginen kehittäminen liittyvät toisiinsa. Työpaikkoja syntyy juuri palveluvaltaisille aloille, kuten matkailu-, elämys- ja vapaa-ajan sektoreille yhä enemmän. Tämä edellyttää tuotteilta ja palveluilta elämyksellisyyttä sekä aineetonta pääomaa ja siten yhteistyötä luovien alojen kanssa.

Luovien alojen yritystoiminta on maailmanlaajuisesti merkittävää muodostaen eri laskutavasta riippuen maiden talouksista 5 – 10 %. Suomessa kulttuurin ja luovan toimialan liikevaihto oli vuonna 2005 lähes 7 miljardia euroa. Kasvua vuodesta 2000 kertyi yhteensä 16 prosenttia. Luovan kentän yritystoiminta on sekä kasvava että menestyvä osa Suomen taloutta. Yritysten määrä kasvoi vuodesta 2000 vuoteen 2005 10 prosenttia, mikä on huomattavasti enemmän kuin koko yrityskannan kasvuvauhti Suomessa samana ajanjaksona (muutosta +6%).