Rovaniemen vahvat oppilaitokset


Lapin korkeakoulukonserni

Lapin korkeakoulukonsernin (Lapland University Consortium, LUC) muodostavat kolme lappilaista korkeakoulua, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ainutlaatuinen yliopiston ja kahden ammattikorkeakoulun strateginen yhteenliittymä. Yhteistyöllä korkeakoulut pystyvät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle laadukkaampaa osaamista ja tulevaisuutta. Lapin korkeakoulukonserni varmistaa, että Euroopan pohjoisimpiin lukeutuvissa korkeakouluissa on myös tulevaisuudessa mahdollista tehdä ja tarjota kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, koulutusta ja taiteellista toimintaa.

Korkeakoulujen yhteistä ydinosaamista on tietotaito matkailun ja kulttuurin aloilla. Yhdessä ammatillisen koulutuksen tarjoajien kanssa korkeakoulut ovat perustaneet kaksi yhteistä instituuttia: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin.

>> Lapin korkeakoulukonserinin kotisivut 
 

Lapin yliopisto

Suomen taideyliopistoista valmistuvista Taiteiden mastereista yli kolmasosa valmistuu Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnasta  Tiedekunnassa opiskelee yli 1 200 perusopiskelijaa. Koulutusohjelmat ovat kuvataidekasvatus, audiovisuaalinen mediakulttuuri, teollinen muotoilu, tekstiili- ja vaatetusala, graafinen suunnittelu ja taide- ja kulttuuriopinnot). Lisäksi yliopistossa on käynnissä Design, media & markets, Tilan ilme, Matkailun liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma sekä Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma.

>> Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kotisivut 


Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa (RAMK) on 14 suomenkielistä ja 3 englanninkielistä AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa sekä 4 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmista mm. liikunta- ja vapaa-aikaohjelma, ICT-teknologia sekä matkailuohjelma liittyvät vahvasti luovaan toimialaan.

>> RAMKn kotisivut 
 

Lapin ammattiopisto

Lapin suurin nuorille ja aikuisille ammatillista koulutusta (mm. yrittäjyyskoulutus) järjestävä oppilaitos. Lapin ammattiopistossa opiskelee vuosittain n. 7000 opiskelijaa. Heistä n. 3100 on ammatillisessa peruskoulutuksessa ja noin 4000 ammatillisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa.

Ammattiopiston organisaatio muodustuu kolmesta toimialakokonaisuudesta: Palvelualat, Tuotantoalat ja maakuntayksiköt sekä yhteiset palveluista.

Koulutuksen lisäksi ammattiopistossa on tarjolla monipuolisesti työtoimintaa sekä työelämän palvelu- ja kehittämistoimintaa. Ammattiopisto on myös mukana monissa Lappia, työelämää ja koulutusta kehittävissä kehittämishankkeissa ja projekteissa.

Lapin ammattiopiston lisäksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä ammatillista koulutusta järjestävät: Lapin urheiluopisto ja Lapin oppisopimuskeskus.

>> Lapin ammattiopiston kotisivuille