Luovien alojen rahoitus

Luovien alojen yrittäjille, toimintaa käynnistäville yksityishenkilöille ja kulttuuritoimijoille on tarjolla monia julkisia rahoituslähteitä mm. toiminnan perustamiseen, kehittämiseen, tuotantoihin sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Tässä listattuna joitakin potentiaalisia rahoituslähteitä. Osaan rahoituksista on määräaikahaku, toisiin jatkuva haku. Tarkemmat tiedot hakemisesta, rahoitettavista kohteista ja myöntökriteereistä saat kunkin rahoituksen omilta sivuilta.

 

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

AVEK myöntää tukia mm. av-alan koulutukseen, tapahtumiin ja tuotantoihin. Katso tarkemmat tiedot haettavista rahoituksista:
http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/hakuajat/fi_FI/hakuajat/


CreaDemo

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK myöntää valtionavustuksia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. CreaDemo on uusi tukimuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa luovan työn tekemisen edellytyksiä. Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta määrärahasta, joka on 500 000 euroa.

http://www.kopiosto.fi/avek/creademo/creademo/fi_FI/yleista/

INFO - CreaDemo / DigiDemo
 

DigiDemo

AVEK myöntää kaksi kertaa vuodessa valtionavustuksia digitaalisiin päätelaittei-siin soveltuvien kulttuurisisältöisten teosten, ohjelmien, pelien ja palveluiden tuotekehitykseen.

Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta määrärahasta. Määrärahan suuruus vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2011 se on enintään 780 000 euroa.

Määrärahan tavoitteena on edistää mielekkäiden kulttuurisisältöjen ja -palvelui-den kehittämistä, parantaa alalla toimivien yritysten tuotekehitysmahdollisuuksia sekä vastata digitalisoituvan yhteiskunnan kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin.

http://www.kopiosto.fi/avek/digidemo/digidemo/fi_FI/yleista/

 

Lapin ELY-keskus 

ELY-keskukset myöntävät yritystukea toiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja vientiin, omistajanvaihdoksiin. Rahoitusta voi hakea esim. yrityksen kehittämisavustuksena, valmistelurahana tai ensimmäisen työntekijän palkkakuluihin.

http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=10544&area=7543&lang=1

 

Lapin liitto

Lapin liitto myöntää kehittämisrahaa myös yritysten kehittämishankkeisiin useista eri ohjelmista/rahoituslähteistä, mm. Maakunnan kehittämisrahasta ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta.

http://www.lapinliitto.fi/fi/rahoituksen_hakeminen;jsessionid=b8bb8271e9fcb780501b853403a1

EU-rakennerahastoista rahoitetut hankkeet näet rakennerahastojen tietopalvelusta os:
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/

 

APURAHAT

LYHTY - Luovan työn tekijät ja yrittäjät -järjestön sivuilta löytyy kattavasti tietoa säätiöistä, jotka jakavat apurahaa luoville aloille.
http://www.kulttuuri.net/kulttuurihakemisto/saatiot_ja_apurahat

Lyhdyn sivuilla on myös osaamisaloittain eriteltynä tiedot kulttuurialan tärkeimmistä instituutioista
http://www.kulttuuri.net/kulttuurihakemisto


Alla listattuna joitakin alueellisia säätiöitä:

Suomen kulttuurirahaston Lapin osasto
http://www.skr.fi/default.asp?docId=12679