Luovien alojen kehittämistä tukevia selvityksiä ja raportteja

Sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön että Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta ja/tai rahoittamana on viime vuosina laadittu lukuisia luovan talouden selvityksiä.

Selvitysten tarkoituksena on mm. taustoittaa ja määritellä luovaa taloutta ja luovia toimialoja, tuottaa tutkittua tietoa luovien alojen yritystoiminnan kehittämisen tueksi ja alan eritysipiirteiden ymmärtämiseksi.

Selvitykset osaltaan ohjaavat myös alueellista luovien alojen kehittämistyötä ja tuottavat ensiarvoisen tärkeää vertailu- ja seurantatietoa kehittämissuunnitelmien tueksi.

Kokoamme tälle sivulle vinkkejä verkossa julkaistuihin luovan talouden uusimpiin julkaisuihin, oppaisiin ja selvityksiin. 


Toimintamalli luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseksi, TEM 2011.

Suhteita, shakkia ja shampanjaa - Bisnesopas Venäjän valloittajille, Cursor 2011

LUOVA RAHA - Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen, TEM 2011

Rovaniemen seudun luovien alojen markkinaselvitys, Rovaniemen Kehitys Oy, Espoo Enterprises Oy 2010

Fact Sheets - LUOVAT ALAT, TEM 2010

Kolmannella lähteellä - Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta, Cupore 2010

Muotoilun muuttunut rooli, TEM_Provoke Oy 2010

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä, OPM, Kaunisharju 2009

Tulevaisuutta luovasta taloudesta, TEM, Kirveennummi 2009

Kohti hybriditalouden haastetta - Keskustelua luovasta taloudesta Suomessa, TEM, Taalas 2009

Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa, OKM/LuovaSuomi, Mäkirintala 2009

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen, Tekes, Lehtimäki 2008

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen - Verkostomainen toimintamalli, OPM, Kaunisharju 2006

Luovan kentän yritystoiminta - elinkelpoisuus ja kehityssuunnat, KTM, TKKK Mediaryhmä