Luovien alojen kehittämishankkeita Rovaniemellä

Tällä sivulla julkaistaanhankekortteina tietoja Rovaniemellä käynnissä olevista luovien alojen kehittämishankkeista. Yrittäjä tai osaaja, jos sinulla on ideoita luovien alojen kehittämiseen liittyen, tai olet kiinnostunut osallistumaan kehittämishankkeeseen, katso alta tiedot yhteyshenkilösitä ja ota rohkeasti yhteyttä hankehenkilöstöön!
 

Hankekuvauksen lisääminen palveluun

Hankehallinnoija tai projektipäällikkö, tällä sivulla voit julkaista tiedot valmistelussa tai käynnissä olevasta hankkeestasi. Voit lisätä hankekorttiisi kuvia, tiedostoja, linkkejä ja päivittää sisältöä aina tarpeen mukaan. Hankekortti voi toimia myös hankkeesi kotisivuna.

Luo hankekortti ja muokkaa tietoja os: http://www.osaajat.luovarovaniemi.com

Saman hallintaosion kautta voit luoda LuovaRovaniemi -sivuston Tarjouspyynnöt-kohdassa julkaistavien pienhankintojen tarjouspyyntöjä, projekti- tai opinnäyteilmoituksia ja osaajahakuja.

Palvelu on maksuton.

Faces Of Lapland dokumenttielokuvasarja

Toteuttaja

Elokuvatuotanto Lumihiutale Oy

Hallinnoija

Elokuvatuotanto Lumihiutale Oy

Rahoittaja(t)

Yksityiset rahoittajat

Kesto

6 x 26 min.

Kohderyhmä

Kysy tarkemmin.

Hankkeen kuvaus

Dokumenttielokuvasarja lappilaisesta kulttuurista ja ihmisistä.

Toimenpiteet

Osallistu tuotantoon mukaan, esiintyjänä, tukijana, kumppanina tai asian edistäjänä. Tervetuloa mukaan.

Kuvagalleria

Projektihenkilöstö

Projektipäällikkö, projektisihteeri, muu hankehenkilöstö:

Edvard Kulppi

Puh. 040 7150 806

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Misintie 823, 97580 Misi

Postiosoite

Misintie 823, 97580 Misi

Luovien alojen yrityshautomon toteutus

Toteuttaja

Rovaniemen Kehitys Oy

Hallinnoija

Rovaniemen Kehitys Oy

Rahoittaja(t)

Lapin ELY-keskus

Kesto

1.1.2011 - 31.12.2012

Kohderyhmä

Luovien alojen yritykset (Rovaniemi)

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on testata ja kehittää luovien alojen yrityshautomopalvelut yhdessä 10-15 hankkeeseen osallistuvan pilottiyrityksen kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyy luoville aloille suunnattu yrityshautomotoiminta Rovaniemellä.

Toimenpiteet

Yrityshautomotoimintaa (neuvontapalvelut, kehittämistoimenpiteet, koulutus, verkostotoiminta, verkkopalvelut, markkinointi, tiedottaminen) testataan hankkeeseen osallistuvien pilottiyritysten kanssa.

Hankkeen kautta luodaan luovien alojen yritystoimintaan erikoistuneen yrityshautomon työkalut, toimintamallit ja -prosessit.

Projektihenkilöstö

Projektipäällikkö, projektisihteeri, muu hankehenkilöstö:

Jaakko Saranki
projektipäällikkö
jaakko.saranki@rovaniemi.fi
Puh. 040 143 9166

Meeri Korva
projektisihteeri
meeri.korva@rovaniemi.fi
Puh. 040 536 7124

Käyntiosoite

Ainonkatu 1, katutaso
96200 Rovaniemi

Postiosoite

Ainonkatu 1
96200 Rovaniemi

Laskutusosoite

Rovaniemen Kehitys Oy
PL 53728
00021 LASKUTUS
viite: 4034

Pohjoisen Taiteilija -hanke, Relatio Artis -seminaarit

Toteuttaja

Kari Huhtamon Taidesäätiö yhteistyössä muiden taidealan asiantuntijatahojen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kari Huhtamon Taidesäätiön tarkoituksena on Kari Huhtamon taiteellisen perinnön vaaliminen ja pohjoisen taiteen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen. Päämäärien toteutumisen edellytyksenä on yhteistyö muiden taide- ja kulttuurialan vaikuttajien kanssa. Säätiön keskeisimmät yhteistyöprojektit ovat seminaarien järjestäminen ja Pohjoisen Taiteilija –hanke.

Pohjoisen Taiteilija –hankkeen tarkoituksena on pohjoisen taiteen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen. Tavoitteena on saada esille merkittävää ja korkeatasoista pohjoisen taidetta, joka muutoin mahdollisesti ei saisi tilaisuutta tulla esitellyksi pääkaupunkiseudulla ja maamme rajojen ulkopuolella.Kari Huhtamon Taidesäätiön Pohjoisen Taiteilija -hankkeen ensimmäinen näyttely toteutui yhteistyössä Amos Andersonin taidemuseon kanssa

Relatio Artis - seminaarien tarkoituksena on tuoda yhteen taiteen tunnustetut ammattilaiset, uraansa aloittelevat opiskelijat ja taiteen ystävät ja edistää näin tiedon ja kokemuksen välitystä eri tahojen välillä. Vuoden 2007 Kohtaamisia-seminaari toteutui yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Vuoden 2011 Relatio Artis-seminaarissa yhteistyökumppaneina olivat Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelukeskus ja Lapin yliopisto.
 

Projektihenkilöstö

Projektipäällikkö, projektisihteeri, muu hankehenkilöstö:

Yhteyshenkilö: asiamies Katariina Lipsanen.

Yhteystiedot

SINCO PLUS - Palveluprotoiluosaamisen lisääminen ja uudet sovellukset

Toteuttaja

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu (osatoteutus)

Hallinnoija

Lapin yliopisto

Rahoittaja(t)

Euroopan sosiaalirahasto (Lapin ELY-keskus)

Kesto

1.4.2011 - 31.3.2013

Kohderyhmä

PK-yritykset, Palvelumuotoilun ammattilaiset, tutkimus ja koulutus

Hankkeen kuvaus

SINCO PLUS (Palveluprotoiluosaamisen lisääminen ja uudet sovellukset) -hankkeessa kehitetään, vakiinnutetaan ja jalkautetaan SINCO-prototypointiympäristöön liittyviä menetelmiä yritysten ja organisaatioiden palvelukehitystoimintaan sekä Lapin korkeakoulukonsernin opetus-, tutkimus- ja kehitystoimintaan. Hanke on jatko-osa Lapin liiton vuosina 2009-2011 EAKR-rahoittamalle Service Innovation Corner (SINCO) -hankkeelle, jossa on rakennettu palvelujen prototypointipaja Lapin yliopiston teollisen muotoilun laitokselle.
SINCO PLUS -hankkeeseen kuuluu neljä osa-aluetta:
1. KÄYTTÖ: SINCO-hankkeessa kehitettyjä prototypointimenetelmiä hyödyntävien palvelumuotoiluprojektien toteuttaminen yritysten / julkisten organisaatioiden kanssa.
2. KEHITYS: SINCO-hankkeessa luotujen palveluprototypointimenetelmien ja tietokonesovellusten
edelleen kehittäminen
3. KARTOITUS: Palvelujen prototypointimenetelmiin liittyvien työmenetelmien ja parhaiden käytäntöjen dokumentointi oppimateriaaleina ja julkaisuina.
4. KOULUTUS: SINCO-hankkeessa kehitettyjen prototypointimenetelmien ja toimintamallien vakiinnuttaminen palvelumuotoilun koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaan Lapin korkeakoulukonsernissa elinkeinoelämän kanssa vuorovaikutuksessa.
 

Kaksiosaisen SINCO-hankekokonaisuuden pitkän tähtäimen tavoitteina ovat olleet:
1. Edistää alueen palveluyritysten innovatiivisuutta kehittämällä palvelumuotoiluun ketteriä prototypointia hyödyntäviä menetelmiä sekä muuta palvelujen tuotekehitys-, koulutus- ja tutkimustoimintaa.
2. Tutkia mahdollisuutta synnyttää ja vakiinnuttaa palveluyritysten
tarpeisiin uutta muotoilun toimintakulttuuria, joka vastaa valmistavassa teollisuudessa jo laajasti hyödynnettyjä mallinrakennus- ja prototypointikäytäntöjä.

Toimenpiteet

Hankkeeseen kuuluu neljä osiota:
1."KEHITYS": Prototypointimenetelmät
Kehitetään SINCO-prototypointiympäristöä hyödyntäviä palvelujen kehitysmenetelmiä. Jatkokehitetään SINCO-projektissa aloitettua palvelunäyttämön ohjaussovellusta ("Agila")
2."KÄYTTÖ": Yritysyhteistyö
Toteutetaan SINCOa hyödyntäviä projekteja ja työpajoja yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Yritysyhteistyön kautta pyritään palvelumuotoilun keinoin kehittämään innovaatioita erityisesti teollisuuden, kaupan ja julkisten palvelujen alueille sekä tuotteistamaan SINCO-menetelmät palvelumuotoiluyritysten
ja/tai yliopiston tarjomaksi palveluksi.
3."KARTOITUS": Parhaiden käytäntöjen dokumentointi
- Tehdään yritysyhteistyöhön liittyviä vertailuanalyysejä sekä dokumentoidaan palveluprototypoinnin ja ketterän työpajatoiminnan parhaita käytäntöjä.
- Kartoitetaan eri toimialojen, (erit. teollisuus, kauppa ja julkiset palvelut) erityispiirteitä ketterän,
prototypointimenetelmiä hyödyntävän toimintatavan näkökulmasta.
- Tuotetaan koulutusmateriaaleja ja julkaisuja yritysten, oppilaitosten ja alan ammattilaisten käyttöön
4."KOULUTUS": Yritysten ohjaus ja joustavien työelämämälähtöisten opintojen kehittäminen
- Ohjataan ja konsultoidaan yrityksiä palvelumuotoilun hyödyntämisessä.
- Kehitetään palvelumuotoilun monialaisia työelämälähtöisiä opintojaksoja vastaamaan niitä vaatimuksia,
joita ketterä, SINCO-prototypointiin perustuvat työpajat ja projektit sekä yritysten toiminta edellyttävät.

Projektihenkilöstö

Projektipäällikkö, projektisihteeri, muu hankehenkilöstö:

Lapin yliopisto:

Projektipäällikkö
Simo Rontti
simo.rontti@ulapland.fi

Lisäksi osa-aikaiset projektisuunnittelijat
 

RAMK:
Tuomas Valtanen, ohjelmistosuunnittelija

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Yliopistonkatu 8, taiteiden tiedekunta (F-siipi), SINCO-tila: F2058

WDC2012 Helsinki-Rovaniemi

Toteuttaja

Rovaniemen Kehitys Oy ja Lapin yliopisto

Hallinnoija

Rovaniemen Kehitys Oy

Rahoittaja(t)

Hämeen ELY-keskus / Opetus- ja kulttuuriministeriö, Luovan talouden ESR-ohjelma

Kesto

1.4.2011-30.6.2014

Kohderyhmä

Luovien alojen yritykset (Rovaniemi)

Hankkeen kuvaus

Rovaniemen kaupunki on solminut World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeesta vastaavan Kansainvälisen design-säätiön kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Rovaniemen kaupunki osallistuu World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden sisältöjen ja ohjelman tuottamiseen. Rovaniemen osallistuminen tuo designpääkaupunkivuoteen arktisen muotoilun näkökulman.

Tämän yhteistyösopimuksen myötä käynnistetään Rovaniemellä Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Lapin yliopiston toteutuksella WDC2012 Helsinki -Rovaniemi -hanke.

Hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä pk-yritysten, koulutuksen ja julkisen sektorin välillä ja tuodaan näkyville pohjoisen muotoilun osaaminen.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on jaettu viiden otsikon alle:
Muotoilua peliin! Muotoilupalveluita viedään osaksi yhä useamman yrityksen tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Toteutetaan mm. Rovaniemen ja Helsingin välinen yhteinen 24 tunnin designkisa osana Rovaniemi Design Week tapahtumaa sekä arktisen muotoilun kesäkoulu Arctic Circles Art & Design Summer School.
Muotoilua satasella, kiitos! Saatetaan yhteen mahdollisimman monet Rovaniemellä toimivat yritykset ja muotoiluosaajat. Tavoitteena, että hankkeen aikana mahdollisimman moni toimija on käyttänyt muotoilupalveluja ja on tietoinen niiden tuomista mahdollisuuksista.
Muotoilu näkyy ja kuuluu! Vahvistetaan luovien alojen yrittäjyyttä, luovien alojen yhteistyötä ja verkottumista muiden alojen kanssa sekä kasvatetaan luovien alojen ja muotoilun työkalujen ja toimintatapojen tunnettuutta. Toimenpiteellä tuotetaan mm. Rovaniemen Muotoiluhuone, joka nostaa näkyville luovien alojen yrittäjien ja opiskelijoiden osaamista.
Muotoilun työpajat. Kehitetään palvelumuotoilun metodiikkaa ja lisätään palvelumuotoilun käyttöä yrityksissä, vahvistaen samalla muotoilukoulutusorganisaatioiden yhteistyötä. Toteutetaan käyttäjäkeskeisiä palvelu- ja tuotemuotoilu työpajoja Helsingin ja Rovaniemen välillä.
Rovaniemi International Design Shows. Hankkeen aikana toteutettava muotoiluproduktioiden kokonaisuus, joka vahvistaa Lapin luovien alojen yrittäjien ja muotoiluopiskelijoiden näkyvyyttä.
 

WDC2012 Helsinki-Rovaniemi -hankkeen sisältöihin voit tutustua tarkemmin liitteestä.

Projektihenkilöstö

Projektipäällikkö, projektisihteeri, muu hankehenkilöstö:

Rovaniemen Kehitys Oy:ssä

projektipäällikkö
Pia Lillberg
pia.lillberg@rovaniemi.fi
p. 0400 922 741

projektisihteeri
Meeri Korva
meeri.korva@rovaniemi.fi


Lapin Yliopistossa:

projektikoordinaattori
Tuija Jerndahl
tuija.jerndahl@ulapland.fi

Käyntiosoite

Ainonkatu 1
96200 Rovaniemi

Postiosoite

Ainonkatu 1
96200 Rovaniemi

Laskutusosoite

Rovaniemen Kehitys Oy
PL 53728
00021 LASKUTUS
viite: 4035 / WDC