03.03.2015

DigiDemo -avustukset haettavissa maaliskuun loppuun

Digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuuristen sisältöjen ja palveluiden tuotekehitykseen suunnattu DigiDemo -avustus on haettavissa 31.3.2015 saakka. AVEK myöntää kaksi kertaa vuodessa valtionavustuksia digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuuristen sisältöjen tuotekehitykseen.

Määrärahan tavoitteena on edistää mielekkäiden kulttuurisisältöjen ja -palveluiden kehittämistä, parantaa alalla toimivien yritysten tuotekehitysmahdollisuuksia sekä vastata digitalisoituvan yhteiskunnan kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin. Avustuksia myönnetään yritysten tai alan ammattilaisten edellä mainittujen sisältöjen tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia kerronnan tai palvelun muotoja kulttuurin ja viihteen alueilla, hyödynnetään monikanavaisuutta, ja joilla on hyvät mahdollisuudet päätyä tuotantoon.

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hankkeen innovatiivisuus ja sen toteuttamisedellytykset. Lisäksi arvioidaan hankkeen kaupallisia menestymismahdollisuuksia kansallisesti tai kansainvälisesti. Avustukset myönnetään hakemuksesta.

Avustuksia voi hakea konseptin suunnitteluun, demohankkeisiin tai TV-ohjelmapilotin tuottamiseen.

Lue lisää osoitteessa: http://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/digidemo/fi_FI/digidemo_yleista/