03.09.2014

Arktista muotoilua 103 000 kilometriä

Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Lapin yliopiston toteuttama WDC2012 Helsinki-Rovaniemi -hanke innosti yrityksiä käyttämään muotoilupalveluja, kehitti yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, nosti esille arktista muotoiluosaamista ja vahvisti pohjoisessa toimivien muotoiluyritysten liiketoimintaa. Hankkeen tuottama minijulkaisu Arktista muotoilua 103 000 kilometriä on tiivistys hankkeen toiminnasta vuosilta 2011–2014.

Arktista muotoilua 103 000 kilometriä – WDC2012 Helsinki-Rovaniemi –hanke: http://wdc2012helsinki-rovaniemi.blogspot.fi/p/arktista-muotoilua-103-000-kilometria.html

Onnistuneesti loppuun viedyn WDC2012 Helsinki-Rovaniemi -hankkeen aikana Rovaniemellä ja maailmalla toteutettiin runsaasti erilaisia arktisen muotoilun tilaisuuksia, näyttelyitä, pop up-putiikkeja, koulutuksia ja työpajoja. Muotoilijat, yrittäjät ja opiskelijat ottivat omakseen WDC2012 Helsinki-Rovaniemi -hankkeen monipuolisen tapahtumakirjon. Kolmen vuoden aikana osallistujia oli yhteensä 716. Osallistujapalautteessa peräti 98 prosenttia hankkeen toimenpiteistä annetuista arvioista oli erinomaisia, kiitettäviä tai hyviä. Lisää palautteesta: http://www.rovaniemenkehitys.fi/news/Osalllistujat-arvioivat-WDC-2012-Helsinki-Rovaniemi--tapahtumakirjon-Viiden-tahden-hanke!/1i5gdt5y/5a738690-46bb-405b-b6d7-47309fe406b1

Hankkeessa luoduista toimintamalleista moni jatkuu myös tulevaisuudessa toteuttajatahojen tai yhteistyökumppaneiden toimesta. WDC2012 Helsinki-Rovaniemi –hanke kiittää osallistujia ja kaikkia hankkeen toteuttamiseen osallistuneita. Toivomme yritys-oppilaitosyhteistyön syvenevän entisestään, luovan alan tekijöiden verkostoitumisen keskenään ja muiden kanssa jatkuvan, muotoilun käytön lisääntyvän ja arktisen muotoilun jatkavan esiinmarssiaan.
 

LISÄTIETOJA:
Rovaniemen Kehitys Oy
Pia Lillberg, projektipäällikkö
WDC2012 Helsinki-Rovaniemi -hanke
+358 400 922 741
pia.lillberg@rovaniemi.fi
www.facebook.com/rovaniemiwdc
www.wdc2012helsinki-rovaniemi.blogspot.fi