19.02.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset vuodelle 2014 haettavissa

Tietoja ja hakuohjeita opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvistä avustusmäärärahoista ja niiden hakemisesta.

Avustus kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen

Hakuaika päättyy: 31-03-2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi enintään 463 000 euroa erityisavustuksina kulttuurin ja eri taiteenalojen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen vuonna 2014.

Avustus kulttuuriviennin hankkeisiin, painopisteenä Kiinan ja Aasian kulttuuriviennin edistäminen


Hakuaika päättyy: 24-03-2014

Avustuksella tuetaan kulttuuriviennin hankkeita. Haun painopisteenä ovat Kiinan ja Aasian kehittyville markkinoille suuntautuvat hankkeet.

Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki

Hakuaika päättyy: 28-02-2014

Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa

Jean Sibeliuksen juhlavuosi 2015

Hakuaika päättyy: 28-02-2014

Avustus on tarkoitettu vuonna 2015 vietettävän Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuoden hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.


Langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannukset

Hakuaika päättyy: 28-02-2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi määrärahan langattomien radiomikrofonien käyttöön osoitettujen radiotaajuuksien muuttumisesta kulttuurisektorin toimijoille aiheutuviin siirtymävaiheen kustannuksiin.