18.06.2012

Hautomoyritysten pitchaus-taitoja hiottiin Rovaniemellä

”Lähtökohtaisesti kaiken yritystoiminnan perustana on myyminen, jonka tavoitteena on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Ilman myyntiä ei synny tulosta. Ja tulos on korvausta yrityksen riskinotosta.”


Näin kiteyttää Rovaniemen Kehitys Oy:n Luovien alojen yrityshautomon projektipäällikkö Jaakko Saranki, jonka luotsaamat hautomoyrittäjät harjoittelivat omia myyntipuhe- eli pitchaus-taitojaan Rovaniemellä 12.–13. kesäkuuta.


Myyntipuhetaitojen sparraajina toimivat Duudsoneiden taustavoimiin kuuluva Risto Kuulasmaa Not Guilty Oy:stä Helsingistä sekä yritysvalmentajana ja stand up -koomikko Michael Orton Tolliver Amsterdamista. Päivien aikana yrittäjät harjoittelivat sekä lyhyemmän ns. hissipuheen että hieman pidemmän myyntipuheen esittämistä, joita myös videoitiin.


Koulutuksessa keskityttiin sekä puheen sisällön hiomiseen että esiintymistaitojen ja –varmuuden kehittämiseen. Osallistujille painotettiin mm. sitä, että myyntitilanteessa myyjän täytyy pystyä löytämään asiakkaan nykytilasta tarve, johon myyjällä on tarjota muihin vaihtoehtoihin nähden ylivertainen ratkaisu. Myös myyjän esiintymistavalla on merkitystä, koska tilanteeseen epäsopivalla esiintymisellä, liikkumisella tai puhetyylillä voidaan vaikeuttaa tai jopa estää kaupan syntyminen.


Tilaisuudessa oli mukana myös Rovaniemen Kehitys Oy:n henkilökuntaa, joiden tehtävänä on työnimikkeestään riippumatta Rovaniemen ja Ranuan elinkeinojen kehittäminen ja edistäminen kotimaassa ja maailmalla.


”Esimerkiksi Invest in Lapland -hankkeessamme keskeisessä roolissa ovat myyntitaidot, joiden avulla ulkopuoliset sijoittajat ja investoijat saadaan kiinnostumaan Lapista. Vaikka tarjoamamme mahdollisuudet olisivat kuinka hyviä, voi investointi jäädä toteutumatta mikäli pitchaus-taitomme ja myyntipuheemme eivät ole iskussa”, toteaa toimitusjohtaja Juha Seppälä Rovaniemen Kehitys Oy:stä.


”Vaikka osalla myymisen taito on luonnostaan hallussa, on kaikilla aina tarvetta parantaa omaa myyntiosaamistaan. Tämä ei koske ainoastaan yrittäjiä tai varsinaista myyntityötä tekeviä, vaan kaikkia yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleviä”, toteaa projektipäällikkö Jaakko Saranki.